Felhasználási feltételek
Itt add meg az alcímet

Előzmények:

E honlap tulajdonosa és üzemeltetője a GCT Group P.L.C. Magyarországi Fióktelepének (továbbiakban Szolgáltató). A honlap információs célból áll az ön rendelkezésére. Ezen oldalra való belépéssel, ill. ezen oldal használatával kijelenti, hogy elfogadja a Felhasználási feltételeket. Ha nem fogadja el a Felhasználási feltételeket, nem használhatja oldalunkat.

A honlap használata:

Hacsak máshogy nem kerül meghatározásra, a honlap az ön személyes és nem-kereskedelmi célú használatára áll rendelkezésre. Nem módosíthat, másolhat, oszthat meg, bocsáthat rendelkezésre, adhat tovább, jeleníthet meg, mutathat be, reprodukálhat, publikálhat, adhat licenszbe, adhat át, vagy adhat el a honlapról származó információt, szoftvert, terméket vagy szolgáltatást, és nem is készíthet ezekből származtatott munkákat. Saját nem-kereskedelmi célú használatra megjelenítheti, elektronikusan másolhatja, letöltheti és kinyomtathatja a honlapon található anyagokat, feltéve, hogy nem módosítja vagy törli a szerzői jogi vagy védjegy-védettséget jelző, illetve egyéb, tulajdonjogot megtestesítő jelzéseket/értesítéseket. Előzetes írásos engedélyünk nélkül tilos a honlapon található anyagok egyéb célú használata, beleértve, de nem teljes körűen, a honlap tartalmának módosítását, reprodukálását, terjesztését, újrapublikálását, megjelenítését, vagy továbbadását.

Az ön által letöltött anyagok, beleértve, de nem teljeskörűen, a szoftvereket, file-okat, grafikákat, adatokat vagy bármely egyéb tartalmat, a Szolgáltatónak, illetve a licensztulajdonosaink tulajdonát képezik. Teljeskörűen és teljes érvénnyel a Szolgáltató tulajdonát képezik a honlaphoz kapcsolódó szerzői jogok. Nem viszonteladhatja vagy értékesítheti az anyagokat, azokat nem fejtheti vissza, nem bonthatja szét, illetve nem konvertálhatja egyéb módon bármely más formába. Nem készíthet más honlapra mutató hiperlinket.

Védjegyek:

A honlapon használt összes védjegy, szolgáltatási és kereskedelmi név (együttesen "Jegyek és nevek") a Szolgáltató védjegye vagy bejegyzett védjegye, és a Szolgáltató, illetve olyan egyéb tulajdonos tulajdonát képezik, amelyek a Szolgáltató számára jogot biztosítottak és licenszt adtak az ilyen Jegyek és nevek használatára.

A Jegyek és nevek a Szolgáltató előzetes írásos engedélye nélküli használata, másolása vagy módosítása esetén a Szolgáltató megteszi a megfelelő lépéseket.

Felelősség kizárása:

Nem adunk semmiféle garanciát, illetve nem teszünk semmiféle jognyilatkozatot a honlap tartalmának pontosságával vagy teljeskörűségével kapcsolatban. Ez a honlap, valamint az azon található anyagok, információk, szolgáltatások és termékek - korlátozás nélkül beleértve a szövegeket, grafikákat és linkeket - "jelen állapotban" kerülnek bemutatásra, mindenféle kifejezett vagy vélelmezett garancia nélkül. Amennyire ezt a vonatkozó jogszabályok a legszélesebb értelemben csak lehetővé teszik, kizárunk mindenféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát, beleértve, de nem teljeskörűen a kereskedelmi forgalomba kerüléshez kapcsolódó, célszerűségre vonatkozó, visszaélésmentességi és számítógépes vírusmentességgel kapcsolatos vélelmezett garanciát, valamint az olyat, amely ügylet vagy teljesítés során merül fel. Nem teszünk jognyilatkozatot és nem garantáljuk, hogy a honlapon található funkciók megszakítás nélkül rendelkezésre állnak vagy hibától mentesek, hogy a hibát kijavítjuk, illetve hogy a honlap avagy az annak rendelkezésre állását biztosító szerver vírus- illetve egyéb káros összetevőmentes. Nem adunk garanciát és nem teszünk jognyilatkozatot a honlapon lévő anyagok használatával kapcsolatban azok teljességére, helyességére, pontosságára, megfelelőségére, hasznosságára, időszerűségére, megbízhatóságára vagy egyéb tekintetben

Felelősség korlátozása:

Amennyire ezt a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik, nem vállalunk felelősséget semmiféle közvetlen vagy közvetett, különleges, büntető jellegű, véletlenszerű, túlzott vagy következményes kárért, vagy általában bármely kárért, még akkor is, ha előzőleg értesítettek bennünket a kár lehetőségéről, fakadjon ez bár szerződésteljesítésből származó tevékenységből, hanyagságból vagy egyéb jogalapból, és keletkezzen bár vagy legyen kapcsolatban az a honlapon rendelkezésre álló információ, szolgáltatások, termékek vagy anyagok használatával, használatra való alkalmatlanságával vagy teljesítésével. Korlátozott jogorvoslat esetén a fenti korlátozások alkalmazandóak az alapvető cél meghiúsulására való tekintet nélkül. A kétely elkerülése végett az itt állítottak nem korlátozzák a felelősségünket a hanyagságunkból elkövetett személysérülés esetében.

Kártalanítás:

Beleegyezik, hogy kártalanítja, megvédi és mentesíti a társaságot és annak tisztségviselőit, igazgatóit, munkavállalóit, ügynökeit, licensztulajdonosait és beszállítóit minden olyan veszteség, kiadás, kár és költség alól - beleértve az indokolt ügyvédi és bírósági eljárási díjakat is -, amely a Felhasználási feltételek megsértéséből, vagy az ön internet címével kapcsolatos, akár az ön, akár az ön internet címével a honlapra belépő másik személy tevékenységéből származik (beleértve, de nem teljes körűen a hanyagságot és a törvénytelen eljárást).

Előfordulhat, hogy a honlapról át lehet lépni egyéb oldalakra. Ezek felett nem gyakorlunk ellenőrzést, és ön kizárólag a saját kockázatára léphet át azokra. Nem javaslunk vagy ajánlunk semmilyen, az ezen honlapon keresztül elért oldalakon található terméket vagy információt. Annak ellenőrzésére, hogy vajon még ezen a honlapon tartózkodik-e, vagy átlépett-e egy másikra, nézze meg a böngészője által jelzett URL (Uniform Resource Locator) címet.

Joghatóság:

Ha a honlapot egy Magyarországon kívül lévő címről látogatja meg, ezt a saját felelősségére teszi, és meg kell feleljen a vonatkozó helyi jogszabályoknak. Minden, a holnapra, illetve a honlap ön által történő használatára vonatkozó kereset esetében az adott ország törvényei az irányadóak, tekintet nélkül a jogösszeütközési előírásaikra, és elfogadja, hogy a honlappal kapcsolatos közvetlen vagy közvetett jogi eljárások esetén a társaság területi központja szerint illetékes bíróság gyakorol joghatóságot.

Változások a honlapon és a Felhasználási feltételekben:

Bár anyagokat biztosítunk a honlap számára, nem ígérhetjük, hogy az anyagok végig rendelkezésre fognak állni az ön számára. Mindenkor jogunk van a honlap egészének vagy bármely részének megszüntetésére, az ön részére küldött külön figyelmeztetés nélkül. Fenntartjuk a jogot továbbá, hogy megváltoztassuk azokat a feltételeket és értesítéseket, amelyek mellett a honlap látogatható, és ha a változások után ön továbbra is használja a honlapot, azt úgy tekintjük, hogy elfogadta a módosított Felhasználási feltételeket. Elfogadja, hogy rendszeresen áttekinti a Felhasználási feltételeket, ellenőrizendő, hogy nem változtak-e meg.

A jelen megállapodás felmondása:

A jelen megállapodás az egyik fél által történő felmondásig marad hatályban. Jogában áll bármikor felmondani azt azáltal, hogy megsemmisít a honlapról letöltött minden anyagot az összes kapcsolódó dokumentációval, másolatokkal és telepítésekkel együtt. Mindenféle értesítés nélkül jogunk van bármikor felmondani a megállapodást, ha a társaság kizárólagos véleménye szerint ön megszegte a megállapodás bármely részét vagy feltételét. Felmondás után meg kell semmisítenie minden anyagot.

Egyebek:

Ha a megállapodás bármely része törvénytelen, nem bír tartalommal, vagy betarthatatlan, a többi része továbbra is érvényben marad. A jelen megállapodás képezi a teljes megállapodást minden tekintetben ön és a Szolgáltató a honlap ön által történő használatával kapcsolatban.